Hjem > Hardangervidda nasjonalpark > Nasjonalparken


Nasjonalparken

- Velkommen til Hardangervidda nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalparksenter, Skinnarbu

Last ned brosjyre om Hardangervidda nasjonalpark:

Kart over Hardangervidda nasjonalpark


Nasjonalparken

Vil du vite mer om hvorfor den indre kjernen av Hardangervidda er nasjonalpark? Da bør du lese dette.   

  • Hardangervidda er Europas største høgfjellsplatå på ca 8,6 mill dekar - nesten en halv gang større enn Finnmarksvidda.
  • Den indre kjernen av Hardangervidda er Skandinavias største nasjonalpark* (utenom Svalbard)

Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i fastlands-Norge med sine 3422 km2 fordelt på fylkene Hordland, Buskerud og Telemark. I vest omfatter nasjonalparken områder som tilhører kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord, i øst Hol og Nore og Uvdal, og i sørøst Tinn og Vinje. Nasjonalparken ble opprettet i 1981, og halve arealet ligger på privat grunn.

Nasjonalparksenter

Det finnes to nasjonalparksenter for Hardangervidda:

Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu i Tinn 

Hardangervidda natursenter i Eidfjord - opplevelsessenter for norsk natur, klima og miljø, åpent april - oktober

På Skinnarbu ligger også Norsk Villreinsenter Sør, et kompetansesenter som skal fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Hvorfor er Hardangervidda nasjonalpark?

Formålet med å opprette Hardangervidda nasjonalpark er i følge verneforskriften: «verne ein del av eit særleg verdfullt høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart, samstundes som området skal kunne nyttast for landbruk, naturvenleg friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking».

Sikre villreinens leveområde

En viktig intensjon med nasjonalparken var å sikre områdene for villreinstammen som er Europas største. Her kan fremdeles villreinen foreta naturlige vandringer uten for store hindringer. Hardangervidda regnes som sørgrense for flere arktiske planter og dyr, spesielt gjelder dette fjellrev og snøugle. Innenfor nasjonalparken finner vi også er rikt planteliv og et dyre- og fugleliv med mange arter. I tillegg er Hardangervidda kjent for sine mange ørretvann og vassdrag med et rikt fiske.

Nysgjerrig på Hardangervidda?

Nasjonalparken er omkranset av landskapsvernområder

To landskapsvernområder grenser opp til nasjonalparken: Møsvatn Austfjell landskapsvernområde og Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde. Innenfor grensene til det som vanligvis regnes som yttergrensene for Hardangervidda, finner vi Bjoreidalen naturreservat i Eidfjord kommune, Bjortjønn fuglefredningsområde og Møsvasstangen landskapsvernområde med fuglefredning i Vinje kommune og Hondle fuglefredningsområde i Tinn kommune. Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde ligger også like ved Hardangervidda.

Hva er en nasjonalparkkommune?

I tilknytning til verneområder i hele Norge finner du nasjonalparkkommuner. Rundt Hardangervidda er kommunene Vinje, Tinn, Nore og Uvdal, Hol og Odda nasjonalparkkommuner. Geilo er nasjonalparklandsby.

En nasjonalparkkommune er:

  • En kommune der minimum 30% av kommunenes areal eller minst 300 km2 er vernet som nasjonalpark, eller har hele nasjonalparker i kommunen.
  • Kommunen har nasjonalparkareal og deltar i et interkommunalt samarbeid om nasjonalparkinformasjon/tilrettelegging/reiseliv med andre kommuner med nasjonalparkareal, eller at kommunen har et autorisert nasjonalparksenter.

Hva er en nasjonalparklandsby?

  • en naturlig innfallsport til nasjonalparken
  • gir informasjon om å ferdes i nasjonalparken
  • tilbyr grunnleggende servicefunksjoner
  • har en tydelig og gjennomført miljøprofil som gjenspeiles i landsbyens utvikling

Det er fem nasjonalparklandsbyer i Norge. Den ene ligger i tilknytning til Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark; Geilo nasjonalparklandsby. De andre er Vingelen, Lom, Jondal og Storslett.

Forvaltning av nasjonalparken og villreinområdet

Hardangervidda nasjonalpark:

Sol og vindstille i Skandinavias* største nasjonalpark *(utenom Svalbard)

Villreinflokker langt unna er ikke lette å få øye på.

Fjellbekk på GjuvsjåDette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.